Mời chào giá: Mua sắm vật tư túi PE phục vụ sản xuất của DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý IV/2017 (2177/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA