Mời chào giá mua sắm vật tư hóa chất ổn định cỡ hạt CGMax 682CGM hoặc tương đương phục vụ sản xuất của LDA (2236/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA