Mời chào giá: mua sắm vật tư hạt nhựa PP T3034, hạt nhựa tái chế PP T6032 hoặc tương đương phục vụ sản xuất cỉa DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý IV/2017 (2265/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA