Gia hạn thời gian thư mời chào giá thư mời số 2236/LDA-VTƯ gói mua sắm vật tư hóa chất ổn định cỡ hạt CGMax 682CGM hoặc tương đương (2309/LDA-VTƯ)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA