Mời tham gia chào giá gói mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lò sinh khí thuộc PX. KHT (2324/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA