Ðẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật là để nâng cao hiệu suất lao động, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí và tăng thu nhập cho người lao động... Ðây chính là điểm sáng mà Công ty Nhôm Lâm Ðồng đã làm được trong thời gian qua.


Kiểm tra sản phẩm quặng tinh. Ảnh: T.C
Kiểm tra sản phẩm quặng tinh. Ảnh: T.C
Theo ông Vũ Minh Thành, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Công ty Nhôm Lâm Đồng, nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của tất cả cán bộ, công nhân viên trong công ty, hễ ai có ý tưởng sáng tạo đều có thể đăng ký ý tưởng với Hội đồng Sáng kiến bằng phiếu đăng ký ý tưởng sáng tạo bất cứ thời gian nào. Theo đó, định kỳ hàng tháng hoặc hàng kỳ, Hội đồng Sáng kiến Công ty tổ chức cho các tác giả trình bày các ý tưởng sáng tạo. Trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của tác giả, Hội đồng Sáng kiến góp ý, phân tích sơ bộ hiệu quả (nếu sáng kiến đó được áp dụng), rồi hướng dẫn tác giả hoàn thiện ý tưởng thêm. Từ đó, Hội đồng Sáng kiến Công ty mới quyết định phê duyệt ý tưởng và giao cho các phòng, ban hỗ trợ tác giả ý tưởng sáng tạo hoàn thiện phương án để triển khai thực hiện. 
Chính nhờ sự cởi mở trong công tác chỉ đạo, điều hành, phát động và tổ chức triển khai thực hiện của Tổng Giám đốc và Hội đồng Sáng kiến, bằng việc đổi mới phương thức, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc làm trọng tâm, đã tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên trong Công ty phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cũng như tiếp thu và sử dụng hiệu quả những tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến vào thực tiễn công việc hàng ngày. Nhờ vậy, số lượng sáng kiến hợp lý hóa sản xuất hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Chỉ tính riêng trong năm 2016, đã có 166 sáng kiến được đề nghị công nhận. Trong đó, 82 sáng kiến đăng ký vào 6 tháng đầu năm và 84 sáng kiến đăng ký vào 6 tháng cuối năm 2016. Tổng số sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng trong thực tiễn là 83 sáng kiến, góp phần tiết kiệm được hơn 14 tỷ đồng. Số tiền mà Hội đồng Sáng kiến Công ty đã chi trả cho các tác giả sáng kiến trên 200 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2017, đã có 88 sáng kiến được đăng ký. Trong đó, 59 sáng kiến được phê duyệt và 26 sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng trong thực tiễn. Hội đồng Sáng kiến cũng đã trích 64 triệu đồng để chi trả cho các tác giả sáng kiến.
Để tránh tình trạng thất thoát alumin, nhanh chóng khôi phục lưu trình vận hành lại sản xuất, ổn định các chỉ tiêu kỹ thuật, giảm các tiêu hao vật tư cần thiết, như: xút, hơi, chất trợ lắng, nước...; đồng thời, không gây áp lực cho các hồ bùn đỏ, các tác giả đã cải tiến hệ thống bơm tuần hoàn đơn lẻ dòng đáy từng bồn lắng rửa, tiến hành thay đổi lưu trình công nghệ bơm nối tiếp giữa các bồn lắng rửa ra hồ bùn đỏ theo thiết kế thành bơm tuần hoàn dòng đáy của từng bồn lắng rửa, không bơm thải ra hồ bùn đỏ khi dừng sản xuất alumin. Thực hiện phương pháp bơm tuần hoàn dòng đáy các bồn lắng rửa, các tác giả lắp đặt thêm đường ống cấp dòng đáy của từng bồn vào đỉnh của chính bồn đó. Trên hệ thống có đấu nối với bơm dòng đáy của từng bồn bùn đỏ và có các van đóng mở điều tiết, định hướng dòng bơm tuần hoàn. Với giải pháp bơm tuần hoàn lượng bùn trong bồn của từng bồn, lượng vật chất trong các bồn ở công đoạn lắng rửa được bảo toàn, không phải bơm bùn đỏ ra hồ bùn đỏ, gây mất mát kiềm và Al2O3. Các chỉ tiêu công nghệ khác không thay đổi, không xảy ra hiện tượng lắng đóng bám của từng bồn bùn đỏ và có các van đóng ở đáy bồn và đường ống, không phải cấp nước rửa điền đầy các bồn rửa trước khi vận hành lại lưu trình sản xuất. Giải pháp sáng kiến này đã đem lại hiệu quả giảm lượng kiềm, Al2O3 mất mát khi bơm thải ra hồ bùn đỏ trong thời gian dừng sản xuất alumin. Giá trị mà giải pháp trên mang lại, giúp Công ty tiết kiệm được hơn 3,9 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, trong sản xuất, lợi ích sáng kiến đem lại góp phần giảm tiêu hao xút từ 68 kg/tấn alumin (năm 2016), giảm còn 35,5 kg/tấn alumin (năm 2017). Qua đó, giá thành mỗi tấn alumin sẽ giảm khoảng 100 ngàn đồng.
Trong quá trình vận hành, các tác giả còn cải tiến, lắp đặt thêm các hệ thống dẫn mầm thô từ các máy lọc đĩa sang bồn kết tinh tiếp theo để vừa cung cấp đủ lượng mầm thô cần thiết cho sản xuất của khu vực kết tinh vừa cung cấp đầy đủ nước cái cho khu cô đặc, mà vẫn không cần giảm tải sản xuất trong thời gian dừng từng bồn kết tinh số 4 hoặc bồn kết tinh số 5 để làm vệ sinh, hay sửa chữa. Cụ thể, các tác giả đã lắp đặt thêm hệ thống đường ống dẫn mầm thô từ máy lọc đĩa A về bồn kết tinh số 5, thay vì chỉ dẫn về 1 bồn kết tinh số 4 như thiết kế, và lắp đặt thêm hệ thống đường ống dẫn mầm thô từ máy lọc đĩa B về bồn kết tinh số 6, thay vì chỉ dẫn về 1 bồn kết tinh số 5 như thiết kế. Như vậy, 2 máy lọc đĩa có thể luôn luôn hoạt động, cung cấp đầy đủ mầm thô cho 2 bồn kết tinh, cũng như cân bằng tốt mức lỏng cho toàn nhà máy khi tách ly 1 bồn kết tinh số 4 hoặc số 5 ra làm vệ sinh, hoặc sửa chữa định kỳ. Sáng kiến này đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty gần 400 triệu đồng/năm.

http://baolamdong.vn/kinhte/201709/ay-manh-sang-kien-cai-tien-ky-thuat-2847148/

TRỊNH CHU