Mời tham gia chào giá gói mua sắm băng tải nối liền phục vụ sửa chữa máy lọc đai ngàng tại khu A14 thuộc PX Kết tinh (2524/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA