Nhóm tác giả Công ty Nhôm Lâm Đồng đạt giải 3 hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8

Tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 (2016-2017) của tỉnh Lâm Đồng, nhóm tác giả của Công ty Nhôm Lâm Đồng gồm : Nguyễn Văn Phòng (TL TGĐ), Đặng Trung Kiên ( TP KTCN),Trương Tấn Phát ( QĐ PX Kết tinh), Võ U Noa( PP Cơ điện) và Trần Vũ Trường ( NV Phòng KTCN) với đề tài “ Cải tiến nâng cao hiệu quả của lưu trình công nghệ sản xuất Alumin tại nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm Đồng”


Với giải pháp này nhằm làm giảm thất thoát kiềm và alumin bơm ra hồ bùn đỏ trong các lần dừng nhà máy, tiết kiệm chi phí trong sản xuất alumin, trong 1 năm giải pháp đã làm lợi khoảng 3,9 tỷ đồng; Trong năm 2016 giải pháp này đã giảm tiêu hao xút từ 68kg/ tấn xuống còn 35,5 kg/ tấn, góp phần giảm giá thành sản xuất alumin khoảng 100.000 đ/ tấn. Giải pháp này đã cải tiến được quy trình công nghệ ban đầu của thiết kế, khẳng định được tính làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư sau một thời gian tiếp nhận dự án.
Với những kết quả đã được thẩm định thực tế, giải pháp này đã được Ban tổ chức trao giải 3 và được lựa chọn dự thi Vifotec năm 2017.