Tham gia chào giá: gói mua sắm vật tư vôi sống phục vụ sản xuất 06 tháng đầu năm 2018 của Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV (DNA) và Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) (2662/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA