Mời chào giá: Mua sắm vật tư túi PE phục vụ sản xuất của DNA theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý I/2018 (2748/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm


LDA