Mời chào giá gói: Mua sắm vật tư chất trợ lắng, trợ lọc và hóa chất các loại phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2018 của LDA (2920/LDA-VTƯ)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA