Kết quả thực hiện chương trình 5s trong nhà máy alumin

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo điều hành, đặc biệt sự lãnh/chỉ đạo, động viên kịp thời của đồng chí BTĐU-TGĐ Công ty, sự đồng thuận của các tổ chức, phòng ban, phân xưởng, toàn thể CBCNV trong LDA. Đến thời điểm hiện tại tất cả các đơn vị trong toàn Công ty đã triển khai thực hiện chương trình 5S được hơn 6 tháng và đã đạt được một số kết quả, cụ thể:


1. Đã thay đổi được một phần tư duy, giải phóng được sức ì của người lao động trong khi làm việc: Cách thức làm việc bài bản hơn, có tư duy logic hơn.
2. Tại các phòng làm việc triển khai rất tốt, các đồ dùng, vật dụng đã được sàng lọc và sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, khang trang, tạo môi trường làm việc tốt hơn.
3. Tại các kho sửa chữa mặc dù tiến độ triển khai chậm, nhưng các đơn vị cũng đã có ý thức trong việc sàng lọc, phân loại và sắp xếp các loại vật tư, máy móc, thiết bị. Từ đó tạo không gian làm việc thông thoáng, thuận tiện, ...

Sau đây là 1 số hình ảnh cụ thể:


Trong quá trình triển khai thực hiện tại khu vực 2, mặc dù các đơn vị đã nhận thức được cách làm, nội dung cần làm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, cụ thể như sau:

1. Tiến độ thực hiện chậm, do đó làm kéo dài thời gian so với dự kiến ban đầu là hơn 3 tháng.

2. Tại các kho sửa chữa, tiến hành bước sàng lọc chưa triệt để, vẫn còn để lẫn các loại đồ dùng, vật dụng trong cùng một vị trí hoặc sắp xếp không theo một trật tự, không logic. Điều này thể hiện việc làm mang tính hình thức, chưa quyết liệt.

3. Tại một số vị trí đồ dùng, vật dụng đã được phân loại, sắp xếp gọn gàng nhưng lại chưa ghi tên, dán nhãn mác hoặc chưa kẻ vạch sơn giới hạn. Do đó thể hiện việc chưa chuyên nghiệp, chưa quy củ và chưa có tính bài bản. Cần xác định việc ghi tên, dán nhãn mác hoặc kẻ vạch sơn giới hạn, cảnh báo là một trong những việc làm thể hiện tính chuyên nghiệp, văn minh và rất có ích trong khi triển khai 5S.

4. Một số đơn vị đã thực hiện rất tốt các nội dung trong giai đoạn 1 (thực hiện 3S). Tuy nhiên khi triển khai sang giai đoạn 2 thì chưa quyết liệt, khó duy trì.

Một số hình ảnh cụ thể:


Văn Phòng