Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư sửa chữa máy làm mát song buồng thuộc PX Nung (217/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm

LDA