Chào giá mua sắm vật tư túi PE (PE liner ethylene) phục vụ sản xuất của DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý II/2018(567/TB-LDA)

Chi tiết mời xem file đính kèm bên dưới.

Tải về file đính kèm 
Văn Phòng