Mời tham gia chào giá gói mua sắm vật tư để phục vụ sửa chữa lò sinh khí thuộc PX Khí hóa than (932/TB-LDA)