Mời tham gia chào giá chỉ định tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2018 (1008/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm 
Văn Phòng