Mời tham gia chào giá tổ chức đào tạo một số lớp vận hành thiết bị và thợ hàn (1154/TB-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm 
Văn Phòng