Tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư vôi sống phục vụ sản xuất 06 tháng cuối năm 2018 của DNA và LDA (1169/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm 
Văn Phòng