Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư phễu chuyển quặng SC201 và SC202 tại PX Tuyển khoáng (1193/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm 
Văn Phòng