Công ty Nhôm được vinh danh tại Lễ Tổng kết xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia 2018

Sáng 02/6/2018 Tại Cung Trí Thức Hà Nội, Trung ương Hội Kinh tế Môi Trường đã tổ chức Tổng kết chương trình truyền thông 2018 Công ty Nhôm được vinh danh tại Lễ Tổng kết xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia 2018 1. Danh hiệu Nhà Quản lý tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia 2.Top 10 thương hiệu vì môi trường Xanh Quốc gia 3.Top 20 Doanh nghiệp phát triển kinh tế Xanh 4. Top 50 Nhà máy Xanh thân thiện

Công ty Nhôm được vinh danh tại Lễ Tổng kết xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia 2018
1. Danh hiệu Nhà Quản lý tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển nền kinh tế xanh Quốc gia
2.Top 10 thương hiệu vì môi trường Xanh Quốc gia
3.Top 20 Doanh nghiệp phát triển kinh tế Xanh
4. Top 50 Nhà máy Xanh thân thiện