Mời chào giá: mua sắm vật tư hạt nhựa PP T3034, hạt nhựa tái chế PP T6032 hoặc tương đương phục vụ sản xuất của DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý III/2018 (1444/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm
Tuấn Anh