Mời chào giá: mua sắm vật tư túi PE (PE liner ethylene) phục vụ sản xuất của DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý III/2018 (1445/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm 
Tuấn Anh