Mời tham gia chào giá Mua sắm chất trợ lắng phục vụ khu vực lắng rửa Nhà máy Alumin (1786/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm 
Tuấn Anh