Chào giá mua sắm vật tư Acid Sulfuric hàm lượng H2SO4≥98% ±1 xử lý nước phục vụsản xuất của Công Ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV(1920/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm