Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa cầu thang, lan can tại nhà C01 PX. KHT(1925/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm