Thông báo gia hạn thời gian chào giá:Gói mua sắm vật tư acid sulfuric hàm lượng H2SO4≥98%±1theo thông báo số 1920/TB-LDA ngày 08/08/2018 (2006/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm