Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa, lắp đặt cầu thang từ Cyclone cấp 02 và lối đi từ Cyclone cấp 02 sang bể lắng thuộc PX Kết tinh(2016/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm