Mời chào giá chỉ định thực hiện giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ khu khai thác 5 năm giai đoạn tiếp theo thuộc dự án Tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đồng(2043/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm