Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư sửa chữa lớn hệ thống điều khiển A18(2064/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm