Công ty TNHHMTV Nhôm LâmĐồng - TKV: Chủ động, sáng tạo

Nhờ làm chủ công nghệ tiên tiến, chủ động và sáng tạo, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đã đạt được hiệu quả kinh tế và môi trường vượt trội. Sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo vệ tốt môi trường sản xuất, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV đang góp phần hiệu quả trong thúc đẩy ngành công nghiệp nhôm, cũng như sự phát triển của địa phương.

Những tháng đầu năm 2018, các sản phẩm của công ty đều đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, riêng lượng alumin sản xuất 7 tháng đầu năm đạt 393.487 tấn, tương đương 60,54% kế hoạch năm; lượng alumin tiêu thụ đạt 345.153 tấn, tương đương 58,8% kế hoạch năm. Doanh thu toàn công ty tăng cao, đạt 1.624,8 tỷ đồng. Công ty đã chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy trình vận hành, các quy định quản lý kỹ thuật, đáp ứng cơ bản yêu cầu quản lý sản xuất, thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên, làm chủ và vận hành hiệu quả dây chuyền công nghệ, nhất là dây chuyền alumin.

Bên cạnh đó, phát huy sức sáng tạo mạnh mẽ từ người lao động, có chuyên môn và say mê với nghề, công ty đã có nhiều sáng kiến, giải pháp công nghệ áp dụng vào sản xuất, xử lý các tồn tại, điểm nghẽn của dây chuyền công nghệ, nâng cao năng suất. Điển hình như sáng kiến cải tiến hệ thống hoạt động của các máy lọc đĩa khu kết tinh từ mô hình kết nối với 2 bồn kết tinh sang kết nối với 3 bồn kết tinh, làm lợi mỗi năm gần 360 triệu đồng. Hoặc sáng kiến cải tiến hệ thống bơm tuần hoàn đơn lẻ dòng đáy từng bồn lắng, rửa khi dừng sản xuất nhà máy alumin làm lợi tới gần 400 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, sáng kiến xây dựng hệ thống thải bùn ở nhà máy tuyển bằng phương pháp hoàn thổ trên bề mặt địa hình đã khai thác quặng, giúp làm lợi trong năm áp dụng đầu tiên trên 330 triệu đồng. Chưa kể, sáng kiến này còn giúp lượng nước dư hồ bùn đỏ được tái sử dụng, giảm tiêu hao xút... Đồng thời mở rộng áp dụng, tạo ra một hướng mới, lựa chọn mới trong công nghệ tuyển quặng của quá trình sản xuất khai thác bô-xít.

Ngoài ra, để công tác đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả cao, doanh nghiệp đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt. Đồng thời, phối hợp tốt với các ban quản lý dự án để kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh tại hiện trường trong triển khai dự án.

Một trong những ấn tượng mạnh khi đến với công ty chính là môi trường sản xuất thông thoáng, sạch đẹp. Có được kết quả này là do công ty thực hiện nghiêm túc các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp sáng tạo được ứng dụng đạt hiệu quả cao, trong đó, có việc thực hiện các giải pháp tích cực về giám sát môi trường; xây dựng và triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường; lắp đặt hệ thống tự kiểm soát, điều chỉnh độ pH kiểm soát nước từ nhà máy ra môi trường… Bên cạnh đó, công ty luôn thực hiện nghiêm túc công tác hoàn thổ trong quá trình khai thác, hoàn nguyên sau khi kết thúc khai thác. Trên diện tích đất hoàn thổ sau khai thác rộng 18,25 ha, hàng nghìn cây keo lá chàm cao khoảng 50 cm đến quá đầu người phủ kín vùng đất đỏ. Các hồ chứa bùn đỏ bảo đảm an toàn vì ngoài hệ thống đo kiểm của công ty thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 4 lần/năm, còn có hệ thống quan trắc độc lập của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

http://congthuong.vn/cong-ty-tnhhmtv-nhom-lamdong-tkv-chu-dong-sang-tao-108090.html