Mời tham gia chào giá thực hiện đo kiểm và đánh giá các nguồn phóng xạ năm 2018 (2192/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm