Mời chào giá: mua sắm vật tư túi PE (PE liner ethylene), hạt nhựa PP (T3034 hoặc tương đương), hạt nhựa tái chế PP (T6032 hoặc tương đương) phục vụ sản xuất của DNP theo kế hoạch mua sắm vật tư Quý IV/2018(2209/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm