Mời chào giá chỉ định thực hiện sửa chữa vách mái tiếp giáp đuôi băng tải S003 và kho quặng tinh A01 PX Nguyên liệu (2345/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm