Mời tham gia chào giá huấn luyện định kỳ cho các nhân viên bức xạ, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và kiểm định máy đo bức xạ cầm tay(2390/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm