Mời đàm phán chào giá thực hiện sửa chữa hệ thống bơm chìm trạm bơm cấp nước thô PX Tuyển khoáng (2491/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm