Mời tham gia chào giá: gói mua sắm vật tư sửa chữa quạt tăng áp và hệ thống đóng bao (2560/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm