Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa khi nhà No.01, No.02 Văn phòng Công ty và sửa chữa trần mái tòa nhà khu A15 thuộc PX.HT-CĐ(2574/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm