Mời tham gia chào giá thực hiện sơn nền sân tại khuôn viên sau tòa nhà Văn phòng Công ty (2604/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm