Mời tham gia chào giá thực hiện gia hạn giấy phép sử dụng 02 máy phát tia X(2664/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm