Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật vôi sống phục vụ sản xuất 06 tháng đầu năm 2019 của DNA và LDA (2730/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm