Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa, lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng cho động cơ máy nghiền bi S001A, S001B, S001C (2731/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm