Mời tham gia chào giá thực hiện phòng chống mưa bão PX NĐ, TM, KHT và kho Vật tư trong Công ty Alumin (2743/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm