Mời tham gia chào giá thực hiện sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện thông minh tòa nhà Văn phòng Công ty (2742/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải về file đính kèm