Mời tham gia chào giá huấn luyện định kỳ cho các nhân viên bức xạ, xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết tổ chức diễn ứng phó sự cố bức xạ và kiểm định, hiệu chuẩn máy đo bức xạ cầm tay (2824/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm