Mời tham gia chào giá thực hiện thi công đóng khoang số 01 Hồ bùn đỏ - Giai đoạn 4 (2941/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm