Mời tham gia chào giá thực hiện kiểm định thiết bị điện và dụng cụ an toàn điện Nhà máy Tuyển, Văn phòng Công ty và DNP năm 2019 (164/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm