Mời tham gia chào giá: Gói mua sắm vật tư sửa chữa trạm nước tuần hoàn và bồn xử lý nước C08 (430/TB-LDA)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm