Mời tham gia chào giá thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa không khí trong toàn Nhà máy Alumin năm 2019 (526/LDA-KHTT)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm