Công ty Nhôm Lâm Đồng: tổ chức thành công Hội nghị tổng kết chuyên ngành Kinh tế tổng hợp năm 2018.

Chiều ngày 25/5/2019, tại thành phố Vũng Tàu, Công ty Nhôm Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng chí Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty.

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và HĐTV Công ty, sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của Ban lãnh đạo điều hành; sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, Công ty hoàn thành xuất sắc và toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, cụ thể sản xuất Alumin 675.000 tấn bằng 100,9 % kế hoạch, tăng 5,1 % so với năm 2017; doanh thu 2.999 tỷ đồng bằng 105,3% KH, tăng 12,2% so với năm 2017; lợi nhuận 38,0 tỷ đồng bằng 216,2% kế hoạch, tăng 42,3% so với năm 2017. Công tác an toàn lao động, an toàn môi trường được giữ vững.

Về công tác khoán, quản trị chi phí, năm 2018 Công ty tiếp tục rà soát điều chỉnh và bổ sung các Quy chế, Quy định liên quan quản trị chi phí, quản lý sản phẩm và phối hợp kinh doanh nhằm mục tiêu giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công tác giao và quyết toán khoán nội bộ đưa ra các bất cập từ đó có đề xuất, kiến nghị kịp thời để kiểm soát chất lượng, chi phí tại các khâu, các công đoạn sản xuất, phân tích, đánh giá đem lại hiệu quả trong quản lý và sản xuất.

Về công tác quản lý lao động, tiền lương đã điều hành tiết giảm được 80 người so với số lao động đầu năm, do đó năm 2018 số lao động toàn Công ty 1.519 người. Lao động bình quân sử dụng bằng 95% kế hoạch, mặc dù khối lượng công việc không giảm. Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động với tiền lương sản phẩm bình quân 9,5 triệu đồng/người-tháng, tăng 8,4% so với năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác kế toán, tài chính, thống kê đã kịp thời theo dõi hạch toán đầy đủ các khoản doanh thu, chi phí, kết quả SXKD; công tác kiểm kê, quản lý tài sản, vật tư ngày càng bài bản, chuyên nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Thanh Liêm đánh giá cao, biểu dương kết quả thực hiện của khối kinh tế góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty đồng thời nhấn mạnh năm 2019, có phương án nâng cao năng suất lao động, tăng cường quản trị chi phí, triển khai đồng bộ các giải pháp trong điều hành sản xuất, thực hiện tối ưu hóa, chuẩn hóa quy trình, quy định.

Năm 2019, Công ty phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD đề ra, với tinh thần thượng tôn pháp luật, ưu tiên đi sâu vào “Quản trị kế hoạch”, “Tối ưu hoá” và “Chuẩn hoá”. Mục tiêu năm 2019 duy trì sản xuất ổn định 650.000 tấn Alumin phấn đấu đạt 670.000 tấn Alumin đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn trong sản xuất và an toàn môi trường.

Cũng tại Hội nghị, Công ty đã tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng với số tiền 265 triệu đồng cho các cá nhân, tập thể hoàn thành nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành kinh tế tổng hợp./.

Một số hình ảnh :

Phan Hạnh