Gia hạn thời gian nộp hồ sơ chào giá: Gói mua sắm thép ống và phụ kiện Inox 304 số 732/TB-LDA ngày 10/4/2019 (755/LDA-VTU)

Chi tiết xem file đính kèm!

Tải về file đính kèm